පරමධර්මවර්ධනාරාමය - වැඩසටහන්
රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාමය, බොරලැස්ගමුව
විහාරස්ථ මාසික පුවත් - 2018 අගෝස්තු
බෙල්ලන්විල සති පිරිත් දින දානමය පිංකම
බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය මගින් වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන "බෙල්ලන්විල සති පිරිත් දින දානමය පිංකම", 2018 අගෝස්තු මස 04 වන දින දහවල, බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථානයේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථ දේව දූත පෙරහැර
2018 අගෝස්තු මස 04 වන දින, සවස 4.00ට බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථ දේව දූත පෙරහැර, බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණීමට නියමිත වන අතර විහාරස්ථාන ද්විත්වය අතරේ වසර ගණනාවක සිට පැවත එන ඉපැරණි චාරිත්‍රයක් වන මෙම අවස්ථාව දැක බලා ගැනීමට පැමිණෙන ලෙස ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටිමු !

සිරි පඤ්ඤාණන්ද දහම් පාසලේ සියලුම ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් වෙත,
අගෝස්තු මස 04 වන දින සවස 4.00ට පමණ බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථ දේව දූත පෙරහැර, බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණීමට නියමිත වන අතර එදින සවස 4.00 වන විට, සියලුම ජ්‍යේෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්, දහම් පාසල් නිළ ඇදුමින් සැරසී, පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාර භූමියට පැමිණ වාර්තා කරන ලෙස, දහම් පාසල් පරිපාලන ඒකකය නිවේදනය කර සිටියි.

දහම් පාසල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය
මෙම නිවේදනය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථ, සිරි පඤ්ඤාණන්ද දහම් පාසලේ (එවකට සිරි සුජාතා දහම් පාසල) සියලුම ආදි සිසුන් වෙතටයි. අප විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය රත්තොට සීලවංස හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම දිනයන්හීදී දහම් පාසල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයක් ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් පවතින අතර එහි පළමු රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත දිනය සහ වේලාව ඉදිරියේදී ඔබ සැමට දැනුම් දෙනු ඇත. මෙම පණිවිඩය හැකිතාක් දහම් පාසල් ආදි සිසුන් අතරේ බෙදා හරින්න. වැඩි විස්තර සදහා විහාරස්ථ නිළ Facebook පිටුවත් සමග එකතු වී සිටින්න.
විහාරස්ථ වාර්ෂික වැඩ සැලසුම - 2018
ජනවාරි 01 ආශිර්වාද බෝධි පූජා පිංකම
ජනවාරි 07 දහම් පාසල් පළමු වාරය ආරම්භවීම
ජනවාරි 28 පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම
පෙබරවාරි 03 වාර්ෂික ගුණසමරු පිංකම
පෙබරවාරි 04 වාර්ෂික ගුණසමරු පිංකම
මාර්තු 25 දහම් පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය
අප්‍රේල් 08 දහම් පාසල් පළමු වාරය අවසන්වීම
අප්‍රේල් 16 අලුත් අවුරුදු හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය (පෙ.ව 10.16)
අප්‍රේල් 20 වාර්ෂික ගිලම්පස පිංකම
අප්‍රේල් 29 වෙසක් පොහොය පිංකම් මාලාව
ජූනි 27 පොසොන් පොහොය පිංකම් මාලාව
ජූනි 27 "ශ්‍රද්ධාංජලී" සැදැහැ ගී ප්‍රසංගය
ජූලි 27 ඇසළ පොහොය පිංකම් මාලාව
ජූලි 27 වස් ආරාධනා පිංකම
අගෝස්තු 04 බෙල්ලන්විල සති පිරිත් දින දාන පිංකම
අගෝස්තු 04 බෙල්ලන්විල දේව දූත පෙරහැර
අගෝස්තු 25 ලේ දන්දීමේ පිංකම
ඔක්තෝබර් 22 කඨින පිංකම් මාලාව - 01 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 23 කඨින පිංකම් මාලාව - 02 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 24 කඨින පිංකම් මාලාව - 03 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 24 කඨින පිංකම් මාලාව - වස් පවාරණය
ඔක්තෝබර් 25 කඨින පිංකම් මාලාව - 04 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 26 කඨින පිංකම් මාලාව - 05 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 27 කඨින පිංකම් මාලාව - 06 වන ධර්ම දේශනය
ඔක්තෝබර් 28 කඨින පිංකම් මාලාව - කඨින පෙරහැර සහ උදෑසන දානමය පිංකම
ඔක්තෝබර් 28 කඨින පිංකම් මාලාව - කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනය
දෙසැම්බර් 09 දහම් පාසල් අවසාන වාර නිවාඩුව
දෙසැම්බර් 31 ආශිර්වාද මහ පිරිත් පිංකම
දෙසැම්බර් 31 විහාරස්ථ ලිත බෙදාදීම
විහාරස්ථ මාසික වැඩසටහන් මාලාව - 2018
01 ශබ්ද පූජාව සහ තේවාව සෑම දිනකම ප.ව 06.00
02 ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව සෑම දිනකම ප.ව 06.30
03 විශේෂ භාවනා වැඩසටහන සෑම සිකුරාදා දිනකම ප.ව 04.00
04 විශේෂ අටවිසි බුද්ධ පූජාව සෑම මසකම පළවන දින ප.ව 06.30
05 විශේෂ මුරුතැන් පූජාව සෑම මසකම පළමු සෙනසුරාදා දින ප.ව 07.00
06 සීල සමාදාන වැඩසටහන සෑම පුර පසලොස්වක පොහෝ දිනකම පෙ.ව 06.00
07 සිරි පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල සෑම ඉරිදා දිනකම පෙ.ව 07.30
සිරි පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල් කාල සටහන - 2018
01 පෙ.ව 06.30 - 07.20 බෞද්ධ ගීත ප්‍රචාරය කිරීම
02 පෙ.ව 07.20 - 07.25 උදෑසන ආගමික වතාවත් සදහා සූදානම්වීම
03 පෙ.ව 07.30 - 08.15 උදෑසන ආගමික වතාවත් සහ රැස්වීම පැවැත්වීම
04 පෙ.ව 08.15 - 09.15 පළමු කාලඡේදය
05 පෙ.ව 09.15 - 10.00 දෙවන කාලඡේදය
06 පෙ.ව 10.00 - 10.30 විවේක කාලය
07 පෙ.ව 10.30 - 11.15 තෙවන කාලඡේදය
08 පෙ.ව 11.15 - 12.00 හතරවන කාලඡේදය
09 ප.ව 12.00 - 12.45 පස්වන කාලඡේදය
10 ප.ව 12.45 - 01.00 දහම් පාසල් අවසන්වීම
පොහෝදා සීල සමාදාන කාල සටහන - 2018
01 පෙ.ව 06.00 - 07.00 සීල සමාදානය සහ තෙරුවන් වන්දනාව
02 පෙ.ව 07.00 - 07.30 බුද්ධ පූජාව සහ අනුශාසනාව
03 පෙ.ව 07.30 - 08.15 උදෑසන දානය ගැනීම
04 පෙ.ව 08.30 - 09.30 විශේෂ භාවනා පිංකම
05 පෙ.ව 09.30 - 09.45 ධර්ම දානමය පිංකම
06 පෙ.ව 09.45 - 10.00 ගිලන්පස ගැනීම
07 පෙ.ව 10.00 - 11.00 විශේෂ ධර්මානුශාසනාව
08 පෙ.ව 11.00 - 11.30 දහවල් බුද්ධ පූජා පිංකම
09 පෙ.ව 11.30 - 12.30 දහවල් දානය ගැනීම
10 ප.ව 12.30 - 01.00 සෙත් පිරිත් හා පුණ්‍යානුමෝදනා
11 ප.ව 01.00 - 02.00 ධර්ම සාකච්ඡාව
12 ප.ව 02.00 - 03.00 ජාතක ධර්ම දේශනය
13 ප.ව 03.00 - 03.15 ගිලන්පස ගැනීම
14 ප.ව 3.15 - 04.15 විශේෂ ධර්මානුශාසනාව
15 ප.ව 04.30 - 05.30 විශේෂ ධර්මානුශාසනාව
16 ප.ව 05.30 - 06.00 තෙරුවන් වන්දනාව හා සිල් පවාරණය
"සිසු සවිය" පාසල් සත්කාරක වැඩසටහන
"අද දරුවා හෙට බිහිවන රටේ භාරකරුවාය" යන ආදර්ශය මත "සිසු සවිය" සත්කාරක සේවාව හුදෙක් පාසල් සිසුන්ගේ විෂය මූලික දැනුම, හැකියාවන්, දක්ෂතාවයන් සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති සිසුන්ට මූල්‍යමය ආධාර, ද්‍රව්‍යමය ආධාර සහ උපදේශන සේවා සැපයීම මෙමගින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මස තුළ සිදු කරනු ලබයි. මේ සදහා පින් සිතින් ශක්තියක් වෙමින් ඔබ තුමා/තුමිය/ඔබ ආයතනය අප වෙත පහත සදහන් පරිත්‍යාගයන් හැකි පමණ කළ හැකියි.
* මාසික ශිෂ්‍යාධාරය - රු.1000කි
* ද්‍රව්‍යමය ආධාර -
 • පිටු 80 අභ්‍යාස පොත්
 • පිටු 120 අභ්‍යාස පොත්
 • පිටු 160 අභ්‍යාස පොත්
 • පිටු 200 අභ්‍යාස පොත්
 • සී.ආර්.පොත් (CR2)
 • සී.ආර්.පොත් (CR4)
 • චිත්‍ර පොත්
 • ළමා කතන්දර පොත්
 • බෝල්පොයින්ට් පෑන්
 • පැන්සල්
 • මකන කෑලි
 • කවකටු පෙට්ටි
 • ස්ටේප්ලර්ස්
 • වතුර බෝතල්
 • පාසල් බෑග්
 • දෛනික ගිලන්පස සහ ශබ්ද පූජාව
  අප විහාරස්ථානයේ සිදු කෙරෙන දිනපතා සවස ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව සහ උදේ සවස ශබ්ද පූජා තේවාව සදහා ඔබගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කරමු. මේ සදහා තේවාකරුහට මාසික දීමනාවක් ලබා දියයුතු වේ. මෙහි දායකත්වය පිං කැමති ඔබටද ලබා ගත හැකිය.
 • දිනපතා විදුලි ආලෝක පූජාව සදහා රුපියල් 100ක් හෝ ඊට වැඩි,
 • දිනපතා ශබ්ද පූජාව සදහා රුපියල් 300ක් හෝ ඊට වැඩි,
 • මෙම ආධාර වෙන් වෙන් වශයෙන් විහාරස්ථානයට ලබා දිය හැක.