පරමධර්මවර්ධනාරාමය - ඉදි කිරීම්
රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාමය, බොරලැස්ගමුව
ඉදි කිරීම්
භික්ෂූන් වහන්සේගේ වැඩ වාසය සදහා සංඝාවාස තනවා පූජා කිරීම, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, විහාර චෛත්‍ය ප්‍රතිමා ගෘහ කරවීම, අලුත්වැඩියා කිරීම යනාදීය ආවාස දාන නම් වෙයි. මෙකී අංග යම් පුද්ගලයෙකු පූජා කරන්නේ වේද, ඔහු සියලු වස්තු පරිත්‍යාග කළා වේ. එසේම හැමදා පිං වැඩෙන උත්තම ගණයේ මහගු පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් වන්නේ යැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරා තිබේ.
බොරලැස්ගමුව රත්තණපිටිය පරමධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින ධාතු මන්දිරයක් සහිත නව සංඝාවාසය, භික්ෂු නේවාසිකාගාරය සහ දාන ශාලාවේ ඉදි කිරීම් කටයුතු සදහා ලක්ෂ 300ක් පමණ වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මේ සදහා දායක, දායිකාවන් හා දානපති පිංවතුන්ගේ පිංබර විශේෂ ආධාරය අපේක්ෂා කරමු. ඔබට වර්ග අඩියක් හෝ හැකි ප්‍රමාණයක් සදහා දායක විය හැකිය.

මුළු වර්ග අඩි ගණන 8000
එක් වර්ග අඩියක මිළ ගණන රු. 5000.00
ඔබගේ අනාගත දූදරු පරපුරට දායාද වන අට මහා කුසල කර්මයකට ගැනෙන (නිතර පිං වැඩෙනා සසර පුරා නොසිදෙන අනුසස් ගෙනදීම, උපනුපන් භවයන්හි ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා යන පංචවිධ සම්පත්වලින් ආඪ්‍යව ඉපදීමට වාසනාව ලබාදීම, උපනුපන් භවයන්හි ඇස කන නාසය ආදී පංච ඉන්ද්‍රීයයන්ගෙන් පරිපූර්ණව උත්පත්තිය ලබාදීම) මෙම සාසනික මහැගි පුණ්‍ය කර්මයට ඔබට හැකි උපරිමයෙන් නොපැකිලිව දායකත්වය ලබා දෙන මෙන් සාසනාලයෙන් හා පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වකව ඉල්ලා සිටිමු.

ආධාර සහ පරිත්‍යාග -
බැංකුවේ නම ලංකා බැංකුව
බැංකු ශාඛාව නුගේගොඩ
ගිණුමේ නම පරමධර්මවර්ධනාරාමය
ගිණුම් අංකය 76572752
සිමෙන්ති බෑග් (ටෝකියෝ/සංස්ථා/LNT) 2000යි
ගගේ වැලි කියුබ් 1000යි
ගඩොල් (ඉංජිනේරු ගල්) 100 000යි
6/9 කළුගල් කියුබ් 80යි
3/4 කළුගල් කියුබ් 35යි
Y10/12/1,6,R6 කම්බි - (ලංවා) හොන්ඩර 600යි

වර්තමාන ස්වරූපය -

විමසීම් -
විහාරාධිපති අති පූජ්‍ය රත්තොට සීලවංස හිමි (සභාපති) 011 - 2518551 011 - 2517373
ආර්.ජයසේන මහතා (ලේකම්) 011 - 2518704 071 - 1098211
එම්.ඩී.ගුණසේන මහතා (භාණ්ඩාගාරික) 011 - 2801633 077 - 5907916
ලිපිනය - ආවාස සංවර්ධන සමිතිය, පරමධර්මවර්ධනාරාමය, රත්තණපිටිය, බොරලැස්ගමුව.